Skip to main content

TAKON SAIRAUSKASSAN HALLITUKSEN

YLEISOHJEET VUODELLE 2024

YKSITYISESTI TEHTYJEN LEIKKAUKSIEN JA NIIHIN VERRATTAVIEN KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

  • Leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä peritystä lääkärinpalkkiosta korvataan 90%, kuitenkin enintään 500 euroa. * Enintään korvaus sisältää sairauskassan lisäetuuskorvauksen sekä mahdollisen svl-korvauksen. Vrt. kassan säännöt 17 §.

  • Leikkauksen tai siihen verrattavan toimenpiteen yhteydessä peritystä laitosmaksusta korvataan 70 %, kuitenkin enintään 400 euroa.

HOITOPÄIVÄMAKSUT (muut kuin julkinen sairaala)

  • Yksityisen sairaalan hoitopäivämaksu korvataan kokonaan yleisen sairaalan maksuluokan hintaan asti. Ylittävältä osalta korvataan puolet, enintään 85 euroa. Hoitopäivämaksuja korvataan enintään 3vrk/hoitojakso.

KÄYTTÖRAHASTO

  • Korvataan hallituksen harkinnan mukaan sairaanhoitajan antaman hoidon kustannuksista 70 %, kuitenkin enintään 100 euroa.

SYÖPÄHOIDOT JA MUUT ERITYISEN KALLIIT HOIDOT

  • Korvataan vain julkisen sairaanhoidon kustannusten mukaan.

TOIMISTO- JA LAITOSMAKSUT

• Toimistomaksuista korvataan korvauslajien mukaan; esim. toimistomaksujen liittyessä lääkärinpalkkioon, toimistomaksuista korvataan 90%, tai toimistomaksujen liittyessä hammashoitoon, toimistomaksuista korvataan 70 %,

• Korvataan lääkärien vastaanottokäyntien yhteydessä perimistä laitos-, toimenpide-, yms. maksuista 90 %, enintään 100 euroa/käyntikerta. • Korvaukset maksetaan vakuutetuille, ei palveluntuottajille, toimistomaksut ja laitosmaksut eivät kuulu laskutussopimuksiin.

LÄÄKÄRIN MÄÄRÄYKSET POISTUVAT

• Korvaamme fysioterapian, psykologin antaman terapian, ravitsemusterapian ja apuvälineet ilman lääkärin määräystä 1.1.2024 alkaen.
Muut korvausoikeuteen liittyvät rajoitukset säilyvät ennallaan.TAKON SAIRAUSKASSAN HALLITUKSEN ANTAMA OHJE LÄÄKKEISTÄ, JOITA EI KORVATA, ELLEI NIISTÄ TULE MYÖS KELA-KORVAUSTA:

  • Hallituksen antaman ohjeen perusteella ei korvata hivenaineita, kivennäisaineita, vitamiineja, rautavalmisteita, laihdutusvalmisteita, alkoholin ja tupakan vieroitukseen tarkoitettuja valmisteita, raskauden ehkäisyyn tarkoitettuja valmisteita, erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, sidostarvikkeita eikä apteekissa sekoitettuja valmisteita, ellei niistä tule myös Kela-korvausta.
  • Ollakseen korvattava lääkkeen oston tulee edellyttää reseptiä ja sen tulee löytyä Kelan ylläpitämästä lääkeluettelosta. Käsikauppalääkkeitä ei korvata.

Takon Sairauskassan hallitus 14.12.2023