Skip to main content
PALKATON VAPAA
  • Palkattomiin vapaisiin kuuluvat mm. lomautukset, kuntoutustuki, vuorotteluvapaa, äitiys- ja vanhempainvapaa sekä pitkät sairauslomat (300 päivää sairauspäivärahaa maksettu).

  • Palkattomien vapaiden aikana ei ole oikeutta lisäetuuksiin.
  • Palkattomalla vapaalla oleva voi halutessaan maksaa jäsenmaksunsa itse säilyttääkseen oikeutensa lisäetuihin.
  • Ulkojäsenen ja palkattomalla vapaalla olevan jäsenmaksu perustuu viimeisten kuuden kuukauden jäsenmaksujen keskiarvoon, korotettuna kymmenellä prosentilla.
  • Palkattoman vapaan aikana jäsenmaksun maksaminen on vapaaehtoista.
  • Ulkojäsenen ja palkattomalla vapaalla olevan jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa hallituksen määräämällä tavalla.