Tiedotteet

15. joulukuuta, 2022

Toimiston aukiolot joulun aikaan

Toimisto on suljettu:
22.12.2022 - 26.12.2022,
29.12.2022 - 1.1.2023 ja
5.1.2023 - 8.1.2023.

Hakemuksen saapumispäivällä ja sairauskassan maksaman korvauksen maksupäivällä ei ole merkitystä esim. fysioterapian, hammashoidon ja silmälasien korvausten kertymiin/oikeuteen. Oikeus korvaukseen määräytyy aina jäsenen käyntipäivän (esim. fysioterapia, hammashoito) tai ostopäivän (esim. silmälasit, lääkkeet) mukaan.

Korvauksen hakuaika on 6kk kustannuksen maksupäivästä, joten vuoden 2022 kustannuksista ei tarvitse hakea korvausta saman vuoden aikana.

15. joulukuuta, 2022

Korvaukset 1.1.2023 alkaen

Sairausvakuutuslain muutos astuu voimaan 01.01.2023, jolloin osa kelakorvauksista pienenee
ja osa korvauksista poistuu kokonaan. Kela-korvaus poistuu lääkärin määräämästä tutkimuksesta ja hoidosta, kuten esim. yksityisistä fysioterapiakäynneistä, laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista. Hammaslääkärin määräämät kuvantamistutkimukset ovat edelleen Kelan korvaamia.

Takon Sairauskassan lisäetuuskorvaukset maksetaan 01.01.2023 alkaen kuten vuonna 2022 . Lisäetuuskorvauksesta vähennetään ennen sen maksamista mahdollinen sairausvakuutuslain (tai muun lain) mukainen korvaus.
Edelleen tarvitaan lääkärin määräys tutkimuksiin, fysioterapiaan, hierontaan, apuvälineisiin ja psykologin antamaan terapiaan, jotta niitä voidaan sääntöjen mukaan korvata.

11. huhtikuuta, 2022

KOKOUSKUTSU

Takon Sairauskassan varsinainen kassankokous pidetään torstaina 21. päivänä huhtikuuta 2022
alkaen kello 16.00 Ylävitosen Yhteistoimistossa, Näsilinnankatu 22 A Tampere.

Kokouksessa käsitellään:

1. Kassan sääntöjen 36 §:ssä mainitut varsinaiselle kassankokoukselle määrätyt asiat.

2. Kassan hallituksen esitys kassan sääntöjen muuttamisesta;

-2 § lisätään laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021) sekä päivitetään vakuutuskassalain numero (948/2021)

- kaikkiin sääntökohtiin sovellettavien lakien mukaiset tekstimuutokset mm. jäsen = vakuutettu, ulkojäsen = muu vakuutettu, kassanjohtaja = toimitusjohtaja, jäsenyys = vakuutussuhde, jäsenmaksu = vakuutusmaksu ja viittaukset oikeisiin sovellettaviin lakeihin

-kaikkiin sääntökohtiin sovellettavien lakien mukaiset selvennykset ja tarkennukset mm. vakuutussuhteen edellytyksistä, vakuutusmaksun perimisestä poissaolojen ajalta.

-kaikkiin sääntökohtiin tekstiä muokattu luettavammaksi, mm. vakuutussuhteen edellytykset, vakuutusmaksun periminen poissaolojen ajalta, lisäetuudet.

-4 § poistetaan yhtiöluettelo säännöistä, lisätään osakasluettelo nettisivuille y-tunnuksineen,
                      - päivitetään osakasluetteloon yritysten nimimuutokset,

-6 § muutetaan, että osakas voidaan erottaa kassasta, jos tämä laiminlyö vakuutusmaksujen suorittamisen

-14 § nostetaan muiden reseptilääkkeiden korvausta 200 euroon, hyväksytään hieronta muunkin kuin työterveyslääkärin määräyksen perusteella, nostetaan apuvälinekorvauksia leikkauksen jälkeen 200 euroon ja muiden apuvälineiden korvaus 70%, nostetaan hammashoidon korvaus 70%, lisätään rokotukset, poistetaan kynsien ureahoito ja sairaalan erikoismaksuluokan ja erityispoliklinikantoiminnan maksu ja yksityisen sairaanhoitolaitoksen maksu
 -korvausten muutokset tulisivat voimaan 1.6.2022 alkaen.

- 15 § muutetaan lakiviittaus yksityistä terveydenhuollosta annettu laki (152/1990)

- 16 § muutetaan hautausavustus vakuutetulle 1500 euroon ja tarkennetaan hautausavustuksen maksamista

- poistetaan voimassaolevien sääntöjen 17 §, pykälän sisältö kerrotaan sääntöjen muissa kohdissa.
- voimassaolevien sääntöjen 17§ poistosta johtuen, pykälä numerointi muuttuu tästä eteenpäin.

-17 § tarkennetaan lisäetuuksien saamisen edellytyksiä
- 18 § tarkennetaan lisäetuuksien rajoituksia palkattomien vapaiden aikana
-19-20 § tarkennetaan lisäetuuden epäämisen, alentamisen tai keskeyttämisen menettelyä

- 24 § tarkennettu takaisinperinnän menettelyä

- 25 § lisätään teksti muutoksenhakumenettelyn toimintatavoista
-27 § tarkennetaan käyttörahaston käyttämisen tarkoituksia

-31 § poistetaan valittavan tilintarkastajan iän rajaaminen

-32-33 § tarkennetaan kassakokouksen menettelyä

-36 § nostettu omaksi sääntöpykäläkseen

-37-38 § tarkennetaan kassankokouskutsua
- 39 § lisätään tarkentava teksti sääntömuutosmenettelystä koskien osakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia

-41 § tarkennetaan kassakokouksen pöytäkirjaa
- 42 § lisätään teksti hallituksen palkkioiden perusteista
- poistetaan voimassaolevien sääntöjen (47 §) asiantuntijalääkäriin viittaava pykälä säännöistä

-50 § lisätään teksti sulautumisesta

-51 § lisätään vakuutuskannan luovuttamista sekä vapaaehtoisen selvitystilan ja kassan purkamisen pykälä

-52 § tarkennetaan lakisääteisen selvitystilan ja purkamisen pykälää

-53 § muutetaan selvitystilan tarkastelujaksoksi 36 kk, koska tältä ajalta saadaan riittävät tiedot perityistä ja maksetuista jäsenmaksuista.

 

Hallituksen sääntömuutosesitys kokonaisuudessaan toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ovat nähtävinä sairauskassan toimistossa (Näsilinnankatu 22 A 32, 33210 Tampere) allekirjoituspäivästä lukien toimiston aukioloaikoina.

Varsinaisen kassankokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä sairauskassan toimistossa 5.5.2022 alkaen toimiston aukioloaikoina.

 

Tampereella 7.4.2022

Takon Sairauskassan hallitus

 

30. kesäkuuta, 2021

Takon Sairauskassa luopuu paperisen jäsenkortin käytöstä

Takon Sairauskassa luopuu vuoden 2022 alusta alkaen paperisen jäsenkortin käytöstä. Jäsenkortteja ei enää jatkossa automaattisesti postiteta jäsenille, vaan kassan jäsenyys on todennettavissa Iris-palvelussa olevalla sähköisellä jäsenkortilla.

Linkki Iris-palveluun: https://tako.omasairauskassa.fi/
Löydät sähköisen jäsenkortin Iriksessä valikosta "Sairauskassan jäsenkortti". Sähköinen jäsenkortti on reaaliaikainen, ja voit todistaa sen avulla esim. apteekissa tai lääkäriasemalla kuuluvasi Takon
Sairauskassaan.

Nykyinen paperinen jäsenkortti on voimassa ajalla 2018-2021. Jos jäsen haluaa edelleen paperisen jäsenkortin, tulee hänen ilmoittaa asiasta Takon Sairauskassan toimistoon.
Vanhat paperiset Takon Sairauskassan jäsenkortit tulee hävittää tai palauttaa kassan toimistoon hävitettäväksi.


Epäselvissä jäsenyysasioissa, otathan yhteyttä Takon Sairauskassan toimistoon, puh. 050-3086522 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

21. joulukuuta, 2021

Hierontakorvaukset

Hierontaa voidaan korvata 1.1.2022 myös muun lääkärin kuin työterveyslääkärin määräyksellä. Muu korvausta koskeva ohjeistus säilyy ennallaan.

17. toukokuuta, 2021

Muutoksia korvauksiin

Finanssivalvonta on 11.5.2021 hyväksynyt kassankokouksemme päätökset sääntömuutoksista.

Sääntöjen 14 § muutokset otetaan voimaan 1.6.2021 alkaen.

  • Lisättiin täsmennys muihin reseptilääkkeisiin (3 d) ja silmälaseihin (7 a); oikeus korvaukseen määräytyy ostopäivän mukaan.
  • Lisättiin täsmennys fysioterapiaan (4 c), hierontaan (4 e), psykologin antamaan terapiaan (4 f) ja hammashoitoon (8); oikeus korvaukseen määräytyy käyntipäivän mukaan.
  • Lisättiin rajoitus; magneettitutkimus/tietokonetomografiatutkimus/kartiokeilatietokonetomografiatutkimus korvataan vain erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin määräyksellä (4 b).
  • Korotettiin silmälasikorvausta 300 eurosta 350 euroon (7 a),
    korotetiin hammashoidon korvausta 300 eurosta 350 euroon (8) ja
    silmien laserleikkauksen korvausta 600 eurosta 700 euroon (7 b).

Mikäli korvausrajat (14 § 7 a ja 8) ovat täyttyneet ajalla 1.1.2021 - 31.5.2021, voi niihin saada lisää korvausta, jos on syntynyt uusia kustannuksia ko. etuuksista ajalla 1.6.2021 - 31.12.2021. Ajalla 1.1.-31.5.2021 syntyneisiin kustannuksiin sovelletaan vielä vanhoja sääntöjä.

Korvausten hakuaika 6kk maksupäivästä, mutta oikeus korvaukseen määräytyy osto-/käyntipäivän mukaan.
- Esim. jos silmälasit on hankittu 6.2.2019 on silmälasikorvaukseen oikeus seuraavan kerran, kun silmälasit on ostettu 1.1.2021 tai sen jälkeen.
- Esim. jos hammashoidosta on käyntejä 19.11.2020-3.12.2020 (maksupäivä 3.12.2020) ja 3.4.2021 (maksupäivä 3.4.2021) tulee 3.12.2020 maksetut hammashoidon käynnit hakea 3.6.2021 mennessä ja 3.4.2021 hammashoidon käynti hakea 3.10.2021. Korvaukset voi hakea myös samalla kertaa. Vuoden 2020 käynnit kuuluvat edellisen vuoden korvauskertymien piiriin, ja niistä maksetaan korvausta jos lisäetuutta on ko. vuodelta käyttämättä. Vuoden 2021 käynnit kuuluvat kuluvan vuoden kertymien piiriin.

Tampereella 11.5.2021

 Takon Sairauskassan hallitus

21. lokakuuta, 2020

Sähköinen asiointipalvelu -Hae korvausta verkossa!

Takon Sairauskassa on ottanut käyttöön 1.7.2020 alkaen sähköisen asiointipalvelun!

Sähköinen asiointipalvelu on nimeltään Iris. Iris palvelun kautta voit hakea sairauskassan maksamia lisäetuuskorvauksia. Saat myös korvaustietosi sähköisesti ilman turhaa paperipostia. Sähköisen asiointipalvelun käyttö nopeuttaa korvauksen maksamista.

Palvelun käyttö edellyttää kassan hyväksymistä käyttäjäksi. Kun sairauskassa on hyväksynyt sinut käyttäjäksi, saat viestin sähköpostiisi ja voit aloittaa korvausten hakemisen. Saat liittymisviestin muutaman arkipäivän kuluessa.

Sähköisen asiointipalvelun löydät osoitteesta: https://tako.omasairauskassa.fi/

Tunnistautuaksesi palveluun tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Jos olet hakenut korvausta Iriksen kautta, eikä korvausta ala kuulua tarkistathan sähköpostisi (myös roskapostin). Sairauskassa on saattanut lähettää sinulle korvaushakemuksen täydennyspyynnön.

 

21. lokakuuta, 2020

Muutoksia kassan aukioloihin


-Toimisto on avoinna ma-ke klo 9.00-12.00 (tai sopimuksen mukaan),
ei asiakasvastaanottoa.

Myös Takon Sairauskassassa pyritään tekemään koronavirusepidemian aikana mahdollisimman paljon etätyötä, toimistolla ei ole asiakasvastaanottoa toistaiseksi.

Sairauspäiväraha- ja vanhempainetuushakemukset, liitteet ja lisäselvitykset kannattaa viimeistään nyt lähettää Kelan asiointipalvelun kautta www.kela.fi/asiointi

Sairaanhoidon korvaukset kannattaa hakea sähköisesti: https://tako.omasairauskassa.fi/
Korvauksen hakeminen sähköisesti nopeuttaa korvauksen maksamista.
Sairauskassa suosittelee, että palveluntuottaja vähentäisi kelakorvauksen jo paikan päällä.

Poikkeustilanne saattaa vaikuttaa hiukan saapuvan postin käsittelyyn ja korvausten käsittelyaikoihin. Kiitokset ymmärryksestä.

 

 

21. lokakuuta, 2020

Korvaushakemuksen käsittelyaika

Sairaanhoidon korvaushakemuksia käsitellään toimistossa 1-3 kertaa viikossa työtilanteen mukaan.
Kuitenkin useimmiten korvaukset löytyvät viikossa tililtä, hakemuksen saapumisesta lukien.

Käsittelyaikaa saattavat viivästyttää posti kulku ja puuttuvat liitteet, postia ei jaeta tiistaisin ja perjantaisin.
Jos olet epävarma siitä, mikä liitteitä korvaushakemuksesi tarvitsee, voit ottaa yhteyttä sairauskassan toimistoon.

Sähköisen asiointipalvelun käyttö nopeuttaa korvauksen maksamista!
https://tako.omasairauskassa.fi

 

 

 

14. syyskuuta, 2020

JÄSENTARJOUS!

 

MAHDOLLISUUS HAKEA SAIRAUSKASSAN JÄSENYYTTÄ 31.12.2020 ASTI!

Takon Sairauskassan hallitus on päättänyt jatkaa jäsentarjousta vuoden loppuun asti, koska olemme saaneet tietoomme ettei jäsentarjouksesta ole ollut tietoa saatavilla kaikilla tehtailla ilmoitustauluilla tai Intarassa. Takon Sairauskassan hallitus on päättänyt, että annetaan niille kassan toimintapiiriin kuuluville henkilöille, jotka eivät ole hakeneet kassan jäsenyyttä sääntöjen mukaisen kuuden kuukauden määräajan puitteissa mahdollisuus hakea kassan jäsenyyttä 31.12.2020 mennessä. Kassan jäsenyys alkaa hallituksen päätöstä seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen eli aikaisintaan 1.11.2020 ja viimeistään 1.1.2021.

Tampereella 10.9.2020

Takon Sairauskassan hallitus

20. joulukuuta, 2016

Muutoksia kalliiden lääkkeiden korvaamiseen 1.1.2017 alkaen

Kelan lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto pienenee. Vuonna 2017 se on 605,13 euroa kalenterivuodessa (610,37 euroa vuonna 2016). Jos vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun.

Jos lääke on erityisen kallis, Kela korvaa jatkossa kerralla enintään 1 kuukauden hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän nykyisen 3 kuukauden määrän sijaan. Erityisen kalliiksi katsotaan lääkkeet, joiden yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäishinta on yli 1 000 euroa.

Kaikkiin korvattaviin valmisteisiin tulee toimitusväli. Jatkossa korvausta voi saada uudesta lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen ja perusvoiteen erästä sen jälkeen, kun aiemmin ostettu erä on käytetty lähes kokonaan lääkkeen määrääjän antaman ohjeen mukaisesti. Esimerkiksi uudesta erästä voi saada korvausta aikaisintaan 3 viikkoa ennen edellisen erän loppumista, jos valmistetta on edellisellä kerralla ostettu 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Toimitusväli on vastaavasti lyhyempi, jos valmistetta on ostettu pienemmissä erissä.

Lääkereseptien voimassaoloaika muuttuu nykyisestä 1 vuodesta 2 vuoteen.

Muutokset ovat osa valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa, jossa tavoitteena on saada 150 milj. euron lääkekorvaussäästöt vuodesta 2017 alkaen.

20. joulukuuta, 2016

Muutoksia diabeteslääkkeiden korvauksiin 1.1.2017 alkaen

Muut kuin insuliinia sisältävät diabeteslääkkeet siirtyvät ensi vuoden alusta Kelan 100 %:n korvausluokasta 65 %:n korvausluokkaan. Näistä lääkkeistä asiakkaan itsensä maksama osuus on 35 % lääkkeen hinnasta 1.1.2017 alkaen. Insuliinia sisältävästä lääkkeestä asiakas saa jatkossakin 100 %:n erityiskorvauksen ja maksaa lääkkeestä 4,50 euron omavastuun.

Muutos on osa hallitusohjelmassa edellytettyjä yhteensä 150 miljoonan euron lääkekorvaussäästöjä. Diabeteslääkkeiden korvaustason muutos koskee hieman yli 300 000 henkilöä.
Muutokset eivät edellytä asiakkaalta toimenpiteitä. Kela myöntää ilman erillistä hakemusta uudet korvausoikeudet asiakkaille, joilla on jo voimassa oleva diabeteksen korvausoikeus.

Asiakkaat saavat tiedon uusista korvausoikeuksista kirjeitse joulukuussa 2016 ja uudet korvausoikeudet sisältävän Kela-kortin kevään 2017 aikana.

Asiakas saa hänelle kuuluvan korvauksen apteekissa, vaikka uutta Kela-korttia ei olisikaan vielä tullut. Apteekissa on aina ajantasainen tieto asiakkaan voimassa olevista korvausoikeuksista. Apteekki tarkistaa asiakkaan oikeuden korvaukseen sähköisesti Kelasta jokaisen lääkeoston yhteydessä

Asiakas voi tarkistaa hänelle myönnetyt uudet korvausoikeudet Kelan asiointipalvelusta viikolla 51. Asiointipalvelun vasemmassa valikossa on kohta ”Lääkkeiden erityiskorvausoikeudet”, jossa korvausoikeuksien numerot ovat nähtävissä. Apteekissa uusia korvausoikeuksia käytetään lääkeostoissa 1.1.2017 alkaen.