Miten liityn?

Takon Sairauskassaan voivat liittyä kaikki säännöissä mainituilta työnantajilta pääasiallisen toimeentulonsa saavat henkilöt, joiden työsuhteen pituus on yli kuusi kuukautta.
Jäsenyyttä on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Määräaikaisissa työsuhteissa alkamisajaksi huomioidaan viimeisimmän työsuhteen tekoaika.

Jäsenhakemuslomake.

Tulosta jäsenhakemuslomake, täytä ja toimita Takon Sairauskassaan (postitse tai halutessasi sähköpostin liitteenä).

 

MAHDOLLISUUS HAKEA SAIRAUSKASSAN JÄSENYYTTÄ 31.12.2020 ASTI!

Takon Sairauskassan hallitus on päättänyt jatkaa jäsentarjousta vuoden loppuun asti, koska olemme saaneet tietoomme ettei jäsentarjouksesta ole ollut tietoa saatavilla kaikilla tehtailla ilmoitustauluilla tai Intarassa. Takon Sairauskassan hallitus on päättänyt, että annetaan niille kassan toimintapiiriin kuuluville henkilöille, jotka eivät ole hakeneet kassan jäsenyyttä sääntöjen mukaisen kuuden kuukauden määräajan puitteissa mahdollisuus hakea kassan jäsenyyttä 31.12.2020 mennessä. Kassan jäsenyys alkaa hallituksen päätöstä seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen eli aikaisintaan 1.11.2020 ja viimeistään 1.1.2021.

Tampereella 10.9.2020

Takon Sairauskassan hallitus