8 § Kassan jäsenmaksu on...

1.3 prosenttia jäsenen osakkaalta saamasta ennakonperintälain alaisesta palkasta. Työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta ja lomarahasta ei peritä jäsenmaksua. Ulkojäsenen ja palkattomalla vapaalla olevan jäsenmaksu perustuu viimeisten kuuden kuukauden jäsenmaksujen keskiarvoon, korotettuna kymmenellä prosentilla. Palkattoman vapaan aikana jäsenmaksun maksaminen on vapaaehtoista. Jäsenen lisäeduista palkattoman vapaan aikana säädetään näiden sääntöjen 14§ ja 19§ tarkoitetuissa tilanteissa.

Kassan hallitus voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta pitkäaikaisen ulkomailla oleskelun ajaksi. Jäsenellä ei maksuvapautuksen aikana ole oikeutta näiden sääntöjen 14 §:n mukaisiin etuuksiin.

Osakkaan kannatusmaksu on 10 prosenttia palveluksessaan olevien kassan jäsenten jäsenmaksujen määrästä tai 0,12 prosenttia palveluksessaan olevien kassan jäsenten vuosittaisesta palkkasummasta.