7 § Jäsenellä, joka eroaa...

tai erotetaan kassasta, ei ole osuutta kassan varoihin. Osakkaalla, joka eroaa kassasta, ei ole osuutta kassan varoihin