6 § Osakas eroaa kassasta...

tekemällä kassalle kirjallisen eroamisilmoituksen vähintään kuutta kuukautta ennen eropäivää.

Osakasta ei voida erottaa kassasta.