52 § Kassa on asetettava selvitystilaan...

ja purettava vakuutuskassalain 11 luvussa säädetyllä tavalla:

jos kassan jäsenmäärä ei kahden viimeksi kuluneen kalenterivuoden päättyessä ole täyttänyt 3 §:ssä määrättyä vähimmäismäärää, eikä voida pitää todennäköisenä, että jäsenmäärä lähinnä seuraavan neljän kuukauden aikana tulee nousemaan tähän määrään;

jos kassan tilinpäätös osoittaa alijäämää eikä alijäämää ole peitetty kahden seuraavan tilikauden aikana; sekä

jos kassankokous on tehnyt päätöksen kassan purkamisesta.