51 § Kassa ei voi jakautua...

vakuutuskassalain 13 luvussa säädetyllä tavalla.