45 § Hallituksen kokouksesta on laadittava...

pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan laatija. Pöytäkirjan tarkastaa vähintään yksi hallituksen kutakin kokousta varten siihen erikseen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja kassanjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

Pöytäkirjaan on merkittävä:

  • kokouksen päivämäärä
  • sen alkamis- ja päättymisaika
  • kokouspaikka
  • kokouksessa saapuvilla olleet hallituksen jäsenet
  • muut henkilöt
  • kokouksessa käsitellyt asiat, siinä tehdyt päätökset ja suoritetut äänestykset sekä eriävät mielipiteet
  • sekä esteellisyydet ja muut tarpeellisiksi katsotut seikat