4 § Jäsenyritykset

TOIMINTAPIIRI JA JÄSENYYS

1. Metsä Board Oyj nimisen yhtiön Metsä Board Tako nimisellä tehtaalla työskentelevät henkilöt.

2. DS Smith Packaging Finland Oy nimisissä yhtiössä työskentelevät henkilöt. DS Smith Packaging Pakkausjaloste Oy nimisessä yhtiössä työskentelevät henkilöt

3. Takon Kotelotehdas Oy Tampereen tehdas nimisessä yhtiössä työskentelevät henkilöt.

4. Metsä Wood, Rakentamisen tuotteet, Kerto nimisessä yksikössä työskentelevät henkilöt.

5. Oy Botnia Mill Service Ab nimisen yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, joiden toimipaikkana on DS Smith Packaging Finland Oy:n Tampereen Tehdas.

6. Metsä Board Oyj nimisen yhtiön Metsä Board Oyj Konsernihallinto nimiseen yksikköön työsuhteessa olevista henkilöistä ne, jotka näiden sääntöjen tullessa voimaan olivat kassan jäseniä.

7. Metsä Board International Oy nimiseen yhtiöön työsuhteessa olevista työntekijöistä ne, jotka näiden sääntöjen tullessa voimaan olivat kassan jäseniä.

8. Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Group Konsernipalvelut nimiseen yhtiöön työsuhteessa olevista työntekijöistä ne, jotka näiden sääntöjen tullessa voimaan olivat kassan jäseniä.

9. Insta Automation Oy nimiseen yhtiöön työsuhteessa olevista työntekijöistä ne, jotka näiden sääntöjen tullessa voimaan olivat kassan jäseniä.

10. Metsä Board Kyro nimiseen tehtaaseen työsuhteessa olevista työntekijöistä ne, jotka näiden sääntöjen tullessa voimaan olivat kassan jäseniä.

11. Ammattienedistämislaitossäätiö AEL nimiseen yhteisöön työsuhteessa olevista työntekijöistä ne, jotka näiden sääntöjen tullessa voimaan olivat kassan jäseniä.

12. Quant Finland Oy:n nimiseen yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, joiden toimipaikkana on Metsä Wood, Rakentamisen tuotteet, Kerto-tehdas.

13. Metsä Fibre Oy nimiseen yhtiöön työsuhteessa olevista työntekijöistä ne, jotka näiden sääntöjen tullessa voimaan olivat kassan jäseniä.

14. Lohjan Sähkö ja Automaatio Oy nimiseen yhtiöön työsuhteessa olevista työntekijöistä ne, jotka näiden sääntöjen tullessa voimaan olivat kassan jäseniä.

15. Lähettipalvelu Kuivanen Ky nimiseen yritykseen työsuhteessa olevat henkilöt.

16. Tenho Kemppainen Oy nimisen yhtiön palveluksessa olevat henkilöt.

17. Pyroll Group Oy nimisen yhtiön palveluksessa olevat henkilöt.

18. Pyrollpack Oy nimisen yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, Pyroll Converting Oy Valkeakosken tehdas ja Siltakylän tehdas nimisen yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, Pyrollpap Oy nimisen yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, Takon Kotelotehdas Oy Lahden tehdas nimisen yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, Polyno Oy nimisen yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, Kalvopakkaus Oy nimisen yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, KM-Yhtymä Oy nimisen yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, Pyrollsack Oy nimisen yhtiön palveluksessa olevat henkilöt sekä PackageMedia Oy nimisen yhtiön palveluksessa olevat henkilöt.

19. Tämän sairauskassan palveluksessa olevat henkilöt.

20. Edelleen kassan toimintapiiriin kuuluvat ne henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä 55 vuotta täytettyään on erotettu osakkaan, tai kassan palveluksesta ja jotka ovat olleet kassan jäseniä ennen erottamistaan vähintään 15 vuotta eivätkä ole ansiotyössä eivätkä toimi yrittäjinä. Ansiotyö- tai yrittäjäaika saa kestää enintään neljä kuukautta kalenterivuodessa. Näitä jäseniä kutsutaan ulkojäseniksi. Ulkojäsenellä on oikeus ainoastaan näiden sääntöjen mukaiseen lisäetuuteen. Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä myös hallituksen harkinnan mukaan.

Edellä 1 – 18 kohdassa mainittuja yhtiöitä ja muita yhteisöjä kutsutaan näissä säännöissä osakkaiksi. Toimintapiiriin kuuluminen edellyttää, että henkilö saa pääasiallisen toimeentulonsa osakkaalta tai sairauskassalta. Kassan jäseneksi on oikeutettu liittymään kassan toimintapiiriin kuuluva henkilö. Jäsenyyttä on haettava kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Kassan hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenyys alkaa hallituksen päätöstä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu ne henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja lyhytaikaiseksi. Ulkojäsenen jäsenyys kassassa on vapaaehtoinen ja halukkuus jäsenyyteen on ilmaistava kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä tai tämän sääntömuutoksen voimaantulosta.