35 § Huhtikuussa pidettävässä...

varsinaisessa kassankokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
  2. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
  3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle;
  4. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä;
  5. päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihetta;
  6. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;
  7. valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten ja varajäsenten tilalle;
  8. valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;
  9. sekä käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.