33 § Ylin päättämisvalta kassan...

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan jäsenellä ja osakkaalla on oikeus osallistua.

Kassankokous on pidettävä kassan kotipaikassa.