32 § Kassalla on yksi kalenterivuodeksi...

kerrallaan valittu tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita luonnollinen henkilö tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajaksi valitulle luonnolliselle henkilölle on valittava varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valitulle tilintarkastusyhteisölle ei valita varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajan ja tämän varatilintar¬kastajan on oltava tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettu tilintarkastaja.

Jäsenet ja osakkaat valitsevat kassankokouksessa tilintar¬kastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan. Tilintarkastajaksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.