31 § Jos käyttörahasto ei riitä...

kassan alijäämän peittämiseen, käytetään siihen vararahastoa

Kassalla ei ole vakuutuskassalain 76 §:ssä tarkoitettua lisämaksuvelvollisuutta.