24 § Näiden sääntöjen 14 §:n...

mukainen korvaus voidaan 17 §:n estämättä suorittaa täysimääräisenä, jos viimeksi mainitussa pykälässä tarkoitetun muun korvauksen saaminen viivästyy kassan jäsenestä riippumattomasta syystä ja, mikäli jäsen sitoutuu suorittamaan muun lain nojalla saamastaan korvausmäärästä takaisin kassalle sen suorittamaa korvausta vastaavan osan.