20 § Jos jäsen on vakuutustapahtuman...

sattumisen jälkeen vilpillisesti antanut kassalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä lisäetuuden saamiseen tai suuruuteen, voidaan hänet erottaa kassasta taikka hänelle kuuluva etuus evätä tai sitä alentaa sen mukaan kuin hallitus olosuhteet huomioon ottaen pitää kohtuullisena.