16 § Jäsenen kuoltua suoritetaan...

hautausavustuksena rahamäärä, joka on 15 kertaa jäsenen sairausvakuutuslain mukainen päiväraha. Ulkojäsenen kuoltua suoritetaan hautausavustuksena 400 euroa. Hautausavustuksen määrää voidaan kassankokouksen päätöksellä tarkistaa seuraavan vuoden alusta lukien kassankokousvuoden rahanarvon muutosta vastaavaksi.

Hautausavustus maksetaan ensisijaisesti vainajan kuolinpesälle. Milloin on syytä otaksua, että avustukseen oikeutettu ei huolehdi hautauksesta, voi hallitus määrätä, että avustuksesta maksetaan enintään todelliset hautauskulut sille, joka on huolehtinut hautauksesta.