11 § Jäsenellä on oikeus sen...

mukaisesti kuin sairausvakuutuslaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä määrätään saada:

  1. sairauden perusteella korvausta tarpeellisen sairaanhoidon kustannuksista;

  2. sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestä päivärahaa;

  3. raskauden ja synnytyksen perusteella korvausta niistä johtuvista tarpeellisista kustannuksista;

  4. äitiys-, isyys-, ja vanhempainrahaa sekä erityisäitiysrahaa;

  5. erityishoitorahaa;

  6. tartuntatautilain 27 §:ssä tarkoitettua päivärahaa ja korvausta ansion menetyksestä; sekä

  7. ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettua päivärahaa.