10 § Kassan taloudellisen tilan...

niin vaatiessa kassan hallitus voi alentaa tai korottaa 8 §:ssä mainittua jäsenmaksua enintään 25 prosentilla. Maksujen muutos, jonka kestoaika on yli kuusi kuukautta, on kuitenkin toteutettava sääntömuutoksena.